Методът Монтесори

 Методът Монтесори се характеризира с осигуряване на подготвена среда: подредена, приятна на външен вид, проста и истинска, където всеки елемент съществува с някаква причина, за да помогне в развитието на детето.  Класна стая в Монтесори включва деца от смесени възрасти, които са групирани в периоди от 3 години.  Това насърчава социализацията, уважението и солидарността сред тях по …

Какво е триъгълник на Пиклер?

Триъгълник на Пиклер е структура за катерене за деца. Името идва от създателя му д-р Еми Пиклер, унгарски педиатър. Д-р Пиклер разработи подход за отглеждане на деца, основан на любезни и уважителни отношения между възрастен и бебе, чрез нежни моменти на грижа, естествено динамично двигателно развитие, свободно движение и непрекъсната игра. Д-р Пиклер вярва в …